בס“ד
לעצטע געשענישן
דינער לטובת ביהמ''ד ליזענסק

4 days 12 hours ago
183 views
ווידיאו גאלארי
הגר''ח קנייבסקי מאחל רפואה שלמה עבור הגראי''ל שטיינמאן נא להמשיך להעתיר בתפילה עבור הגאון הגדול רבי אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא לרפואה שלמהוואס איר האט מעגליך פארפאסט
Ah Blick

Ah Blick